برند آماده غذایی

فروش برندتجاری

فروش برندتجاری
این پست را ارزیابی کنید
فروش برندتجاری ، هر برند تجاری که خریداری میشود یا به هر دلیلی به نام شخص دیگر یا شرکت دیگری منتقل میگردد بایستی بعد از انتشار آگهی انتقال در سامانه روزنامه رسمی کشور در یک نوبت نشر گردد . طبق قانون علامت تجاری (برند)، خرید و فروش برند آماده مجاز است، این امر موجب می شود برندهایی که به دلایل مختلف بلا استفاده مانده اند ، تا قبل از اتمام زمانشان با انتقال به شخص دیگر قابل استفاده گردند . فقط زمانی فروش برند تجاری از شخص یا شرکت دیگر در ایران قابل استفاده است که به ثبت رسمی و قانونی رسیده باشد، درخواست فروش برندتجاری در اظهارنامه ای تنظیم می شود که در آن شماره ثبت برند، نام و نشانی خریدار برند تجاری و نام و نشانی وکیل ثبتی آن شخص یا شرکت در ایران قید شده باشد و علاوه بر آن اسناد رسمی انتقال که همان صلح نامه انجام شده در دفتر اسناد رسمی میباشد و وکالتنامه و آگهی فروش برندتجاری باید ضمیمه اظهارنامه گردد . فروش برندتجاری ، خریدبرند ثبت شرکت و انجام آن شرح ذیل میباشد : پس از تصمیم‌گیری به ثبت شرکت باید در مرحله اول مدارک موردنیاز برای ثبت را فراهم کنید. بعد از فراهم کردن مدارک شما باید برای طی مراحل ثبت شرکت به سایت اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه نمایید. پس از ثبت اطلاعات و ارسال مدارک موردنیاز کارشناس به بررسی مدارک می‌پردازد در صورت تکمیل مدارک ثبت شما به پایان می‌رسد. پس از تصمیم‌گیری به ثبت شرکت در ایران باید در مرحله اول مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت را فراهم کنید که این مدارک در حال حاضر فقط مدارک هویتی برای شرکتهای سهامی خاص و مسئولیت محدود میباشد فقط برای شرکتهایی که نیاز به مجوز است و تعداد اندکی از فعالیتاهای تجاری را مشمول میسازد نیاز به تهیه مجوز از ارگان مربوطه میباشد . بعد از فراهم کردن مدارک شما باید برای طی مراحل ثبت شرکت به سایت اداره ثبت شرکت‌ها ssaa.ir مراجعه نمایید. پس از ثبت اطلاعات و ارسال مدارک مورد نیاز ,و تاییدیه ثبت از سوی کارشناس اداره ثبت آگهی تاسیس منتشر میشود که به دنبال آن بایستی در سامانه روزنامه رسمی منتشر شود .
جهت فروش برندتجاری ، خریدبرند با مجموعه مهیس در ارتباط باشید .

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید