فروش برند آماده

خرید برندتجاری

خرید برندتجاری
این پست را ارزیابی کنید
خرید برندتجاری افرادی که در ثبت برند با مشکل مواجه میشوند بهترین و موثرترین روش برای این افراد خرید برند تجاری محسوب میشود خرید برندتجاری بدین معنیست که یک برندی که قابل استفاده نیست یا به هر دلیلی توسط مالک آن برای فروش گذاشته شده است طبق قوانین حاکم بر اداره مالکیت معنوی خرید برندتجاری کاملا قانونی و بلامانع است که بدین صورت خرید علامت تجاری انجام میشود که مالک برند یا وکیل مالک یک نامه استعلام از اداره مالکیت برند منوط بر بلامانع بودن انتقال گرفته و طبق نامه استعلام در دفتر اسناد رسمی سند صلح برای آن برند تنظیم میگردد و بعد از تنظیم سند صلح بایستی در سازمان مالکیت معنوی هم تغییر نام از طریق انتقال قراردادی انجام شود تا برند خریداری شده کاملا به نام متصالح انجام شود
    خرید برندتجاری با صرفه است یا ثبت
بسیاری از متقاضیان ثبت علائم تجاری به علت تعدد اظهارنامه های اخطار شده نیاز به خرید علامت تجاری دارند چرا که بدون داشتن برند ثبت شده یا خریداری شده نمیتوان امور تولید را انجام داد ، مبنی بر این اولین اقدام برای تولید یا خدمات هر نوع محصول ثبت یا خرید برند آماده میباشد ثبت برند به علت آنکه نیاز به زمان حداقل 3 تا 4 ماه داشته و علاوه بران نیاز به اخذ مجوز مرتبط با کالا داشته و مهمتر از همه نامی که توسط متقاضی برند انتخاب میگردد بایستی جز اسامی باشد که در آن طبقه نه تنها ثبت نشده باشد بلکه هیچ گونه تشابه واج آرایی با اسامی دیگری که در آن طبقه ثبت شده اند نداشته باشد لذا حتی برای ثبت برند هم بایستی از کارشناسان مربوطه مشاوره اخذ گردد که امورثبتی شما متقاضیان ثبت یا خرید برندتجاری با مشکل مواجه نگردد چرا که در صورت بروز هرگونه مشکل تولید شما متوقف میگردد پس در صورتی که نیاز به ثبت یا خرید برندتجاری داشتید ابتدا از کارشناسان متخصص مشاوره بگیرید ثبت برند ، خرید برندتجاری روش های انتقال خرید برندتجاری ابتدا برای فروش برند بعد از عقد قرارداد مابین مجموعه ثبت برند و خریدار علائم تجاری یک نامه استعلام از دفتر اسناد رسمی اخذ میگردد که پاسخ آن نامه را هم بایستی اداره مالکیت به همان دفتر صادر نماید و تنظیم سند صلح با حضور خریدار یا وکیل آن و فروشنده (یا وکیل هم طبق وکالت فروش برند ) انجام میگردد ، وبعد از ان در صورتی که برندفروشی را از مجموعه الو برند خریداری مینمایید تمامی پروسه انتقال برندفروشی و روزنامه انتقال برند فروشی و پشت نویسی برندفروشی تماما از طریق مشاوران و وکلا مجموعه الوبرند انجام میگردد پس دقت داشته باشین اگر برندی را از مجموعه های دیگر خریداری کردین از فروشنده برندفروشی درخواست نمایید که انتقال و پشت نویسی برندفروشی را انجام دهد تا شما خریداران برند بعد از صلح برند با مشکل مواجه نشوید

بازتاب از سایت

دیدگاهتان را بنویسید