پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تغییرات شرکت ها’

ثبت تغییرات شرکت ها

ثبت تغییرات شرکت ها

ثبت تغییرات شرکت ها
5 (100%) 4 votes
ثبت تغییرات شرکت ها تمام شرکتها و موسسه‌ها بعد از ثبت نیازمند تغییرات و یا تصمیماتی مانند تغییر محل شرکت، تغییر موضوع فعالیت شرکت، افزایش یا کاهش سرمایه ثبتی، تغییر نام شرکت، ورود یا خروج شرکاء و… هستند که طبق قانون تجارت باید آنها را ثبت کنند.