پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘پلمب دفاتر مالیاتی’

پلمب دفاتر مالیاتی

پلمب دفاتر مالیاتی

پلمب دفاتر مالیاتی
5 (100%) 4 votes
پلمب دفاتر مالیاتی هر موسسه، شرکت و یا سازمانی که مشمول قوانین مالیاتی باشد، باید هر سال از سازمان امور مالیاتی دفاتر مالیاتی خود را جهت تحریر تمام فعالیتهای مالی به صورت پلمپ شده دریافت نماید. این دفاتر به “دفاتر قانونی” معروف هستند.